Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

BỘ LĐ-TB&XH ĐỀ XUẤT KÉO DÀI THỜI GIAN KÝ QUỸ VỚI LAO ĐỘNG VIỆT TẠI HÀN

Đăng lúc 07:41:54 26/08/2018

Sau khi đã hết thời gian thí điểm, Bộ LĐ-TB&XH lại đưa ra đề xuất tiếp tục kéo dài thời gian thí điểm ký quỹ với lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) đến hết tháng 8/2020

Đề xuất kéo dài áp ký quỹ với lao động đi Hàn

Sau khi đã hết thời gian thí điểm, Bộ LĐ-TB&XH lại đưa ra đề xuất tiếp tục kéo dài thời gian thí điểm ký quỹ với lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) đến hết tháng 8/2020.Theo đó, tại Quyết định 1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 của Thủ tướng về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, thới gian thí điểm là 5 năm từ ngày ký. Mỗi người lao động phải ký quỹ 100 triệu đồng.

Như vậy, tới ngày 21/8/2018, việc thí điểm ký quỹ trên đã kết thúc.

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH vừa đưa ra lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1465, bộ này đề xuất kéo dài chương trình thí điểm tới hết tháng 8/2020.

Cùng với đề xuất kéo dài thời gian thí điểm, Bộ LĐ-TB&XH cũng bổ sung thêm đối tượng được trả lại quỹ. Theo đó, ngoài các đối tượng về nước đúng hạn, về nước do bệnh tật, thiên tai, chế... được trả lại tiền, còn bổ sung thêm người lao động chấm dứt hợp đồng do chuyển đổi thị thực làm việc và mục đích lưu trú tại Hàn Quốc.

Đồng thời, với người lao động bỏ trốn, tiền ký quỹ không được trả lại, đơn vị soạn thảo đề xuất chuyển về ngân sách địa phương, thay vì chuyển vào Quỹ Giải quyết việc làm của tỉnh thành.

NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI, CÔNG TY SẼ GỌI LẠI TƯ VẤN NGAY

Địa chỉ