Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ DU HỌC NHẬT BẢN 2019 (MEXT)

Đăng lúc 15:37:54 01/08/2018

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo về việc tuyển sinh Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm tài chính 2019 cho lưu học sinh nghiên cứu sinh, lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp như sau:

Chương trình Học bổng của Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2019 (Học bổng MEXT)

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo về việc tuyển sinh Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm tài chính 2019 cho lưu học sinh nghiên cứu sinh, lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp như sau:

1. Chương trình học bổng

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng xem tại thông báo của đường dẫn dưới đây:

http://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Thongbaotuyensinhhocbongchinhphunhat2019.html

http://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Vn_Thongtinduhoc.html

2. Thời gian thi và kết quả thi

Thời gian thi viết dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 5/7/2018 và thi vấn đáp sẽ được tiến hành từ ngày 31/7 đến ngày 3/8/2018. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo tại các trang web của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI, CÔNG TY SẼ GỌI LẠI TƯ VẤN NGAY

Địa chỉ